/ / Grootte van een array in Excel VBA

Grootte van een array in Excel VBA

Om de grootte van een array in Excel VBA, kunt u de functies UBound en LBound gebruiken.

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

1. Eerst moeten we de array declareren. Onze array heeft twee dimensies. Het bestaat uit 5 rijen en 2 kolommen. Declareer ook twee variabelen van het type Integer.

Dim Films(1 To 5, 1 To 2) As String, x As Integer, y As Integer

De array ziet er misschien zo uit.

Grootte van een array in Excel VBA

2. Vervolgens krijgen we de grootte van de array. Voeg de volgende coderegels toe:

x = UBound(Films, 1) - LBound(Films, 1) + 1
y = UBound(Films, 2) - LBound(Films, 2) + 1

UBound (Films, 1) geeft de bovengrens van de eerste dimensie, die 5 is.
LBound (Films, 1) geeft de ondergrens van de eerste dimensie, die 1 is.

UBound (Films, 2) geeft de bovengrens van de tweede dimensie, die 2 is.
LBound (Films, 2) geeft de ondergrens van de tweede dimensie, die 1 is.

Als gevolg hiervan is x gelijk aan 5 en is y gelijk aan 2.

3. We gebruiken een MsgBox om het aantal elementen van de array weer te geven.

MsgBox "This array consists of " & x * y & " elements"

Resultaat:

Grootte van een matrixresultaat

Lees ook: