/ / Aangepaste lijsten in Excel

Aangepaste lijsten in Excel

Als u een maakt aangepaste lijst in uitmunten, u kunt eenvoudig een bereik vullen met uw eigen lijst met afdelingen, klanten, steden, creditcardnummers, enz. Dit kan tijd besparen en fouten verminderen.

Eerst zullen we een voorbeeld van een ingebouwde lijst bekijken.

1. Typ Sun in cel B2.

Ingebouwde lijst Voorbeeld in Excel

2. Selecteer cel B2, klik op de rechterbenedenhoek van cel B2 en sleep deze naar cel H2.

Ingebouwd lijstresultaat

Hoe weet Excel dit?

3. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

4. Ga onder Geavanceerd naar Algemeen en klik op Aangepaste lijsten bewerken.

Klik op Aangepaste lijsten bewerken

Hier vindt u de ingebouwde lijsten met "dagen van de week". Let ook op de lijsten "maanden van het jaar".

5. Typ een lijstitems en klik op Toevoegen om uw eigen aangepaste lijst te maken.

Maak aangepaste lijst

Opmerking: u kunt ook een lijst uit een werkblad importeren.

6. Klik op OK.

7. Typ Londen in cel C2.

Voorbeeld van een aangepaste lijst

8. Selecteer cel C2, klik op de rechterbenedenhoek van cel C2 en sleep deze naar cel C5.

Aangepaste lijst in Excel

Lees ook: