/ / AutoFit in Excel

AutoFit in Excel

AutoFit Kolombreedte | AutoFit rijhoogte

U weet waarschijnlijk hoe u de breedte van een kolom in kunt wijzigen uitmunten, maar weet je hoe automatisch fit de breedste invoer in een kolom?

AutoFit Kolombreedte

De standaard breedte van een kolom is 64 pixels.

1. U kunt de breedte van een kolom wijzigen door op de rechterrand van de kolomkop te klikken en deze te verslepen.

Kolombreedte wijzigen

2. Dubbelklik op de rechterrand van een kolomkop om automatisch het breedste item in een kolom te passen.

AutoAanpassen Kolom

3. Als u meerdere kolommen automatisch wilt aanpassen, selecteert u eerst meerdere kolommen door op de kolomkoppen te klikken en te slepen.

Selecteer meerdere kolommen

Opmerking: om CTRL-kolommen te selecteren, houdt u CTRL ingedrukt terwijl u op de kolomkoppen klikt.

4. Dubbelklik vervolgens op de rechterrand van een van de kolomkoppen.

AutoFit meerdere kolommen

5. Als u de breedte van alle kolommen wilt wijzigen, selecteert u eerst alle kolommen door op de knop Alles selecteren te klikken.

Selecteer alle kolommen

6. Wijzig vervolgens de breedte van een kolom.

Breedte van alle kolommen wijzigen

AutoFit rijhoogte

De technieken die hierboven zijn beschreven kunnen ook worden gebruiktom de hoogte van een rij te wijzigen. Klik in plaats van op de rechterrand van een kolomkop te klikken op de onderrand van een rijkop. Er is nog een manier om kolommen of rijen automatisch in te stellen.

1. Selecteer eerst meerdere rijen door te klikken en over de rijkoppen te slepen.

Selecteer Meerdere rijen

2. Klik op het tabblad Start in de cel Cellen op Formatteren.

Klik op Formaat

3. Klik op Rijhoogte automatisch aanpassen.

Klik op Rijhoogte automatisch aanpassen

Resultaat:

AutoFit rijhoogte

Notitie: je kunt deze techniek ook gebruiken om een ​​rijhoogte of kolombreedte in te stellen (zie screenshot bij stap 3). Wees voorzichtig, denk hier niet in pixels. De standaard breedte van een kolom is 8,43 eenheden en de standaard hoogte van een rij is 15,00 eenheden.

Lees ook: