/ / Opmaak Painter in Excel

Opmaak Painter in Excel

De Opmaak schilder is een van de meest onderbenut functies van uitmunten. De opmaakschilder kopieert opmaak vanaf de ene plaats en past deze toe op een andere.

1. Selecteer bijvoorbeeld cel B2 hieronder.

Opmaak Painter-voorbeeld

2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Opmaak kopiëren.

Klik op Opmaak kopiëren

Er verschijnt een bewegende gestreepte rand rond cel B2 en de muisaanwijzer verandert in een plus- en een penseel.

Streeprand en penseel verplaatsen

3. Selecteer cel D2.

Opmaak Painter in Excel

Notitie: de opmaakschilder past de valuta-indeling, achtergrondkleur en randen van cel B2 toe op cel D2. Dat bespaart tijd! In plaats van cel D2 te selecteren, kunt u ook een reeks cellen selecteren om het formaat van cel B2 toe te passen op een celbereik.

4. Dubbelklik op de knop Opmaak Painter om dezelfde opmaak op meerdere cellen toe te passen.

Opmaak toepassen op meerdere cellen

Opmerking: klik nogmaals op de knop Opmaak Painter (of druk op Esc) om de modus Opmaak Painter te verlaten.

Lees ook: