/ / Nummers naar tekst converteren in Excel

Nummers naar tekst converteren in Excel

Nummers worden standaard rechts uitgelijnd en tekst links uitgelijnd. Dit voorbeeld leert je hoe converteren van getallen naar "tekstreeksen die cijfers vertegenwoordigen ".

Numbers to Text in Excel

1. Selecteer het bereik A1: A4 en wijzig het getalformaat in Tekst.

Tekstformaat

2. Voer een nummer vooraf in met een apostrof en het wordt ook als tekst behandeld.

Apostrof

3a. Als u tekst aan een nummer toevoegt en toch dit nummer wilt opmaken, gebruikt u de TEXT-functie. Zonder de TEXT-functie te gebruiken, zou dit het resultaat zijn.

Zonder tekstfunctie

3b. Met de functie TEXT.

Met tekstfunctie

Opmerking: #, ## wordt gebruikt om komma's toe te voegen aan grote aantallen.

3c. Hier is nog een voorbeeld: een percentage-indeling toepassen.

Percentage formaat

Opmerking: gebruik 0 om de dichtstbijzijnde gehele waarde weer te geven. Gebruik 0,0 voor één cijfer achter de komma. Gebruik 0.00 voor twee decimalen, enz.

3d. En nog een voorbeeld. Formatteer een datum.

Datumnotatie

Opmerking: gebruik minder / meer m "s, d" s en y "s om het uiterlijk van de datum te veranderen.

Lees ook: