/ / Factuursjabloon in Excel

Factuursjabloon in Excel

In dit artikel wordt beschreven hoe u een eenvoudige kunt maken factuur in uitmunten.

1. Onze factuursjabloon is 3 kolommen breed. Kolom A: 417 pixels. Kolom B: 70 pixels. Kolom C: 90 pixels. Klik op de rechterrand van een kolomkop om de kolombreedte te wijzigen.

Kolombreedte wijzigen

2. Voer enkele gegevens in.

Gegevens invoeren

3. Op het tabblad Start, in de groep Lettertype, kunt u de verschillende opdrachten gebruiken om lettergrootten, lettertypestijlen, randen toevoegen, achtergrondkleuren wijzigen, enz.

4. Als u de rasterlijnen wilt verwijderen, selecteert u alle cellen door op het vierkant boven rij 1 en links van kolom A te klikken en de achtergrondkleur in wit te wijzigen.

5. Op het tabblad Start, in de groep Uitlijning, kunt u de verschillende opdrachten gebruiken om tekst uit te lijnen.

Formaatfactuur

6. Selecteer het bereik C13: C32 en verander de getalnotatie in Accounting.

7. Voer de functie VANDAAG in cel C4 in.

8. Voer de functie SOM in cel C32 in. Om dit te bereiken, selecteert u cel C32, type = SOM (, selecteer het bereik C13: C31, sluit af met een ")" en druk op Enter.

Factuur in Excel

Lees ook: