/ / Centreer op pagina in Excel

Centreer op pagina in Excel

Naar centrum een bereik van cellen op een afgedrukte pagina in uitmunten voer automatisch de volgende stappen uit.

1. Klik op het tabblad Bestand op Afdrukken.

2. Klik op "Aangepaste marges" in de vervolgkeuzelijst Marges.

Klik op Aangepaste marges

3. Controleer vervolgens horizontaal en verticaal.

Centreer op pagina

4. Klik op OK.

Afdrukvoorbeeld

Lees ook: