/ / Sorteren in Excel

Sorteer in Excel

Eén kolom | Meerdere kolommen

Jij kan soort uw Excel-gegevens op één kolom of meerdere kolommen. Je kunt sorteren in oplopende of aflopende volgorde.

Eén kolom

Om op één kolom te sorteren, voert u de volgende stappen uit.

1. Klik op een cel in de kolom die u wilt sorteren.

Sorteren op voorbeeld één kolom

2. Om in te sorteren oplopende volgorde, klik op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op AZ.

Sorteer in oplopende volgorde

Resultaat:

Sorteer op één kolom in Excel

Opmerking: klik op ZA om in aflopende volgorde te sorteren.

Meerdere kolommen

Om op meerdere kolommen te sorteren, voert u de volgende stappen uit.

1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Sorteren en filteren op Sorteren.

Klik op Sorteren

Het dialoogvenster Sorteren verschijnt.

2. Selecteer Achternaam in de vervolgkeuzelijst "Sorteren op".

Sorteer op

3. Klik op Niveau toevoegen.

4. Selecteer Verkoop in de vervolgkeuzelijst "Vervolgens".

Vervolgens door

5. Klik op OK.

Resultaat. Records worden eerst op Achternaam gesorteerd en op Verkoop tweede.

Sorteren op meerdere kolommen in Excel

Lees ook: