/ / Formulefouten in Excel

Formulefouten in Excel

##### fout | #NAAM? fout | #WAARDE! fout | # DIV / 0! fout | #REF! fout

Dit hoofdstuk leert je omgaan met een aantal veelvoorkomende problemen formulefouten in uitmunten.

##### fout

Wanneer uw cel dit bevat foutcode, de kolom is niet breed genoeg om de waarde weer te geven.

##### fout in Excel

1. Klik op de rechterrand van de kolom A-koptekst en vergroot de kolombreedte.

Los de ##### fout op

Tip: dubbelklik op de rechterrand van de kolom A-kop om automatisch op het breedste item in kolom A te passen.

#NAAM? fout

De naam? fout treedt op wanneer Excel tekst in een formule niet herkent.

#NAAM? fout

1. Corrigeer gewoon SU naar SOM.

Fix de #NAME? fout

#WAARDE! fout

Excel geeft de #WAARDE! fout wanneer een formule het verkeerde type argument heeft.

#WAARDE! fout

1a. Wijzig de waarde van cel A3 in een getal.
1b. Gebruik een functie om cellen te negeren die tekst bevatten.

Los de #VALUE op! fout

# DIV / 0! fout

Excel toont de # DIV / 0! fout wanneer een formule een getal probeert te delen door 0 of een lege cel.

# DIV / 0! fout

1a. Wijzig de waarde van cel A2 in een waarde die niet gelijk is aan 0.
1b. Voorkom dat de fout wordt weergegeven door de logische functie IF te gebruiken.

Fixeer de # DIV / 0! fout

Verklaring: als cel A2 gelijk is aan 0, wordt een lege tekenreeks ("") weergegeven. Als dat niet het geval is, wordt het resultaat van de formule A1 / A2 weergegeven.

#REF! fout

Excel toont de # VERF! fout wanneer een formule verwijst naar een cel die niet geldig is.

1. Cel C1 verwijst naar cel A1 en cel B1.

#REF! Fout voorbeeld

2. Verwijder kolom B. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op kolom B en klik op Verwijderen.

Kolom verwijderen

3. Selecteer cel B1. De verwijzing naar cel B1 is niet meer geldig.

#REF! Fout resultaat

4. Om deze fout te verhelpen, kunt u + # REF! Verwijderen! in de formule van cel B1 of je kunt je actie ongedaan maken door op CTRL + z te drukken

Lees ook: