/ / Maak een macro in Excel

Maak een macro in Excel

Ontwikkelaar Tab | Command knop | Wijs een macro toe | Visual Basic Editor

Met Excel VBA je kunt taken in Excel automatiseren door zogenaamde macro's te schrijven. In dit hoofdstuk leert u hoe u een eenvoudige kunt maken macro welke wordt uitgevoerd na het klikken op een opdrachtknop. Schakel eerst het tabblad Ontwikkelaars in.

Ontwikkelaar Tab

Om het tabblad Ontwikkelaar in te schakelen, voert u de volgende stappen uit.

1. Klik met de rechtermuisknop ergens op het lint en klik vervolgens op Het lint aanpassen.

Pas het lint aan in Excel

2. Selecteer onder Aanpassen van het lint aan de rechterkant van het dialoogvenster Hoofdtabbladen (indien nodig).

3. Schakel het selectievakje Ontwikkelaar in.

Schakel het tabblad Ontwikkelaar in

4. Klik op OK.

5. U vindt het tabblad Ontwikkelaar naast het tabblad Weergave.

Ontwikkelaar Tab

Command knop

Voer de volgende stappen uit om een ​​opdrachtknop op uw werkblad te plaatsen.

1. Op de Ontwikkelaarstabblad, klik op Invoegen.

2. Klik in de groep ActiveX-besturingselementen op de knop Opdrachten.

Plaats een besturingselement voor de opdrachtknop

3. Sleep een opdrachtknop op uw werkblad.

Wijs een macro toe

Om een ​​macro (een of meer coderegels) toe te wijzen aan de opdrachtknop, voert u de volgende stappen uit.

1. Klik met de rechtermuisknop op CommandButton1 (zorg ervoor dat de Ontwerpmodus is geselecteerd).

2. Klik op Code weergeven.

Bekijk code

De Visual Basic-editor wordt weergegeven.

3. Plaats uw cursor tussen Private Sub CommandButton1_Click () en End Sub.

4. Voeg de onderstaande coderegel toe.

Visual Basic Editor

Notitie: het venster links met de namen Sheet1, Sheet2 en Sheet3 wordt de Projectverkenner genoemd. Als de Projectverkenner niet zichtbaar is, klikt u op Beeld, Projectverkenner. Klik op Blad1 (Blad1) om het codevenster voor het eerste blad toe te voegen.

5. Sluit de Visual Basic-editor.

6. Klik op de opdrachtknop op het blad (zorg ervoor dat de Ontwerpmodus niet is geselecteerd).

Resultaat:

Excel Macro Resultaat

Gefeliciteerd. U hebt zojuist een macro in Excel gemaakt!

Visual Basic Editor

Om de Visual Basic Editor te openen, op de Ontwikkelaarstabblad, klik op Visual Basic.

Open de Visual Basic-editor

De Visual Basic-editor wordt weergegeven.

Visual Basic Editor

Lees ook: