/ / Excel VBA If Then Statement

Excel VBA If Then Statement

If Then Statement | Anders Verklaring

Gebruik de If Then-verklaring in Excel VBA om coderegels uit te voeren als aan een specifieke voorwaarde is voldaan.

If Then Statement

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then result = "pass"

Range("B1").Value = result

Uitleg: als de score groter is dan of gelijk aan 60, retourneert Excel VBA-resultaten.

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Excel VBA If Then Statement

Opmerking: als de score lager is dan 60, plaatst Excel VBA de waarde van het lege variabele resultaat in cel B1.

Anders Verklaring

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
    result = "pass"
Else
    result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Uitleg: als de score groter is dan of gelijk is aan 60, retourneert Excel VBA de pass, anders mislukt Excel VBA-returns.

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Excel VBA Else-verklaring

Notitie: alleen als je één coderegel hebt na Dan en geen Else-statement, is het toegestaan ​​om een ​​coderegel direct achter Then te plaatsen en om End If (first example) weg te laten (weglaten). Anders start u een nieuwe regel na de woorden Then en Anders en eindigt u met End If (tweede voorbeeld).

Lees ook: