/ / Excel-macrofouten

Excel-macrofouten

In dit hoofdstuk leer je hoe je moet omgaan macro fouten in uitmunten. Laten we eerst enkele fouten maken.

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegels toe:

x = 2
Range("A1").Valu = x

1. Klik op de opdrachtknop op het blad.

Resultaat:

Compileerfout in Excel VBA

2. Klik op OK.

De variabele x is niet gedefinieerd. Omdat we de Option Explicit-instructie aan het begin van onze code gebruiken, moeten we al onze variabelen declareren. Excel VBA heeft x blauw gekleurd om de fout aan te geven.

3. Klik in de Visual Basic-editor op Opnieuw instellen om de foutopsporing te stoppen.

Klik op Opnieuw instellen

4. Corrigeer de fout door de volgende coderegel toe te voegen aan het begin van de code.

Dim x As Integer

Misschien heb je wel eens gehoord van de techniek die debugging wordt genoemd. Met deze techniek kunt u uw code doorlopen.

5. Plaats de cursor in de Visual Basic-editor voor Private en druk op F8.

De eerste regel wordt geel.

Eerste regel wordt geel

6. Druk nog drie keer op F8.

Druk drie keer op F8

De volgende foutmelding verschijnt.

Runtime-fout

Het object Range heeft de eigenschap Value. De waarde wordt hier niet correct gespeld. Foutopsporing is een goede manier om niet alleen fouten te vinden, maar ook om code beter te begrijpen. In ons voorbeeldprogramma voor foutopsporing kunt u stap voor stap uw code bekijken en het effect van elke coderegel op uw werkblad bekijken.

Lees ook: