/ / Excel VBA-evenementen

Excel VBA-evenementen

Werkboek Open evenement | Werkblad Event wijzigen

Evenementen zijn acties uitgevoerd door gebruikers die activeren Excel VBA om code uit te voeren.

Werkboek Open evenement

Code toegevoegd aan het werkboek Open gebeurtenis wordt uitgevoerd door Excel VBA wanneer u de werkmap opent.

1. Open de Visual Basic-editor.

2. Dubbelklik op Deze werkmap in de projectverkenner.

3. Kies Werkmap in de vervolgkeuzelijst links. Kies Openen in de rechter vervolgkeuzelijst.

Werkmap Open evenement in Excel VBA

4. Voeg de volgende coderegel toe aan het werkboek Open gebeurtenis:

MsgBox "Good Morning"

5. Sla het Excel-bestand op, sluit het en open het opnieuw.

Resultaat:

Werkboek Open gebeurtenisresultaat

Werkblad Event wijzigen

Code die wordt toegevoegd aan het werkblad Wijzigingsgebeurtenis wordt uitgevoerd door Excel VBA wanneer u een cel in een werkblad wijzigt.

1. Open de Visual Basic-editor.

2. Dubbelklik op een werkblad (bijvoorbeeld Blad1) in de Projectverkenner.

3. Kies Worksheet in de vervolgkeuzelijst links. Kies Wijzigen in de rechter vervolgkeuzelijst.

Werkblad Wijzigingsgebeurtenis in Excel VBA

Voeg de volgende coderegels toe aan het werkblad Wijzigingsgebeurtenis:

4. Het werkblad Wijzigingsevent luistert naar alle wijzigingen op Blad1. We willen alleen dat Excel VBA iets doet als er iets verandert in cel B2. Voeg hiervoor de volgende coderegels toe:

If Target.Address = "$B$2" Then

End If

5. We willen alleen dat Excel VBA een MsgBox toont als de gebruiker een waarde groter dan 80 invoert. Voeg hiervoor de volgende coderegel toe tussen If en End If.

If Target.Value > 80 Then MsgBox "Goal Completed"

6. Voer op Blad1 een getal groter dan 80 in cel B2 in.

Voer een nummer in dat groter is dan 80

Resultaat:

Werkboek Het resultaat van een gebeurtenis wijzigen

Lees ook: