/ / Excel VBA-bereikobject

Excel VBA Range Object

Bereik voorbeelden | Cellen | Een bereikobject declareren | kiezen | rijen | columns | Kopiëren plakken | Duidelijk | tellen

De Range-object, dat is de weergave van een cel (of cellen) op uw werkblad, is het belangrijkste object van Excel VBA. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van deeigenschappen en methoden van het Range-object. Eigenschappen zijn iets dat een object heeft (ze beschrijven het object), terwijl methoden iets doen (ze voeren een actie uit met een object).

Bereik voorbeelden

Plaats een opdrachtknop op uw werkblad en voeg de volgende coderegel toe:

Range("B3").Value = 2

Resultaat wanneer u op de opdrachtknop op het blad klikt:

Voorbeeld Excel VBA-bereik

Code:

Range("A1:A4").Value = 5

Resultaat:

Bereik Voorbeeld

Code:

Range("A1:A2,B3:C4").Value = 10

Resultaat:

Bereik Voorbeeld

Opmerking: gebruik een coderegel als volgt om naar een benoemd bereik in uw Excel VBA-code te verwijzen:

Range("Prices").Value = 15

Cellen

In plaats van bereik kunt u ook cellen gebruiken. Het gebruik van cellen is met name handig als u door reeksen wilt lopen.

Code:

Cells(3, 2).Value = 2

Resultaat:

Cellen in Excel VBA

Verklaring: Excel VBA voert de waarde 2 in de cel in op het snijpunt van rij 3 en kolom 2.

Code:

Range(Cells(1, 1), Cells(4, 1)).Value = 5

Resultaat:

Cellen

Een bereikobject declareren

U kunt een Range-object declareren met behulp van de sleutelwoorden Dim en Set.

Code:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:C4")

example.Value = 8

Resultaat:

Een bereikobject in Excel VBA declareren

kiezen

Een belangrijke methode van het Range-object is de Select-methode. De Select-methode selecteert eenvoudig een bereik.

Code:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:C4")

example.Select

Resultaat:

Selecteer methode

Opmerking: om cellen op een ander werkblad te selecteren, moet u dit blad eerst activeren. De volgende coderegels selecteren bijvoorbeeld cel B7 op het derde werkblad van links.

Worksheets(3).Activate
Worksheets(3).Range("B7").Select

rijen

De eigenschap Rows geeft toegang tot een specifieke rij van een bereik.

Code:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:C4")

example.Rows(3).Select

Resultaat:

Rijen Eigendom

Opmerking: rand alleen ter illustratie.

columns

De eigenschap Kolommen geeft toegang tot een specifieke kolom van een bereik.

Code:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:C4")

example.Columns(2).Select

Resultaat:

Kolommen Eigenschap

Opmerking: rand alleen ter illustratie.

Kopiëren plakken

De methode Kopiëren en Plakken wordt gebruikt om een ​​bereik te kopiëren en ergens anders op het werkblad te plakken.

Code:

Range("A1:A2").Select
Selection.Copy

Range("C3").Select
ActiveSheet.Paste

Resultaat:

Kopieer / plak methode

Hoewel dit is toegestaan ​​in Excel VBA, is het veel beter om de coderegel hieronder te gebruiken die precies hetzelfde doet.

Range("C3:C4").Value = Range("A1:A2").Value

Duidelijk

Als u de inhoud van een Excel-bereik wilt wissen, kunt u de methode ClearContents gebruiken.

Range("A1").ClearContents

of gebruik gewoon:

Range("A1").Value = ""

Opmerking: gebruik de Clear-methode om de inhoud en indeling van een bereik te wissen. Gebruik de methode ClearFormats om alleen het formaat te wissen.

tellen

Met de eigenschap Count kunt u het aantal cellen, rijen en kolommen van een bereik tellen.

Graaf eigendom

Opmerking: rand alleen ter illustratie.

Code:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:C4")

MsgBox example.Count

Resultaat:

Graafcellen

Code:

Dim example As Range
Set example = Range("A1:C4")

MsgBox example.Rows.Count

Resultaat:

Graaf Rijen

Opmerking: op een vergelijkbare manier kunt u het aantal kolommen van een bereik tellen.

Lees ook: