/ / Embed et Excel-regneark i et Word-dokument

Legge sammen et Excel-regneark i et Word-dokument

Legge i et Excel-regneark i et Word-dokument og jobber med Excel i Word. Du kan også legge inn filer i Excel.

1. Velg Excel-dataene.

Excel-regneark

2. Høyreklikk, og klikk deretter Kopier (eller trykk CTRL + c).

3. Åpne et Word-dokument.

4. Klikk på Lim inn i kategorien Kategorien Hjem i Utklippstavle-gruppen.

I Ord klikker du Lim inn

5. Klikk på Lim inn spesial.

Klikk på Lim inn spesial

Dialogboksen Lim inn spesial vises.

6. Klikk på Lim inn, Microsoft Excel-regnearkobjekt.

7. Klikk OK.

Klikk Lim inn, Microsoft Excel-regnearkobjekt

8. Dobbeltklikk på objektet for å jobbe med det. For eksempel, format tabellen og sett inn en SUM-funksjon.

Embedded Worksheet i Word

Merk: Den innebygde objekten er en del av Word-filen. Det er ingen kobling til den opprinnelige Excel-filen. Hvis du vil opprette en kobling i trinn 6, klikker du Lim inn kobling, Microsoft Excel-regnearkobjekt. Hvis du dobbeltklikker på objektet, åpner Excel Excel-filen. Slik legger du inn en fil i Excel Klikk på Objekt på fanen Sett inn i tekstgruppen.

Les også: