/ / SWITCH-funksjonen i Excel

SWITCH-funksjonen i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du bruker SWITCH-funksjon i Excel 2016 i stedet for IFS-funksjonen.

1a. For eksempel finner IFS-funksjonen nedenfor de riktige tilstandene.

Ifs Funksjon i Excel

Forklaring: Celle A2 inneholder strengen 85-UT. RIGHT-funksjonen trekker ut de 2 høyre tegnene fra denne strengen (UT). Som et resultat returnerer IFS-funksjonen den riktige tilstanden (Utah). Hvis de to høyre tegnene ikke er lik UT, TX eller OH, returnerer IFS-funksjonen et spørsmålstegn. I stedet for SANT, kan du også bruke 1 = 1 eller noe annet som alltid er SANT.

1b. SWITCH-funksjonen nedenfor gir nøyaktig samme resultat, men er mye lettere å lese.

Bytt funksjon i Excel

Forklaring: Hvis det første argumentet (RIGHT (A2,2) i dette eksemplet) er UT, returnerer SWITCH-funksjonen Utah. Hvis TX, Texas. Hvis OH, Ohio. Det siste argumentet (et spørsmålstegn i dette eksemplet) er alltid standardverdien (hvis det ikke er samsvar).

2. Hvorfor ikke alltid bruke SWITCH-funksjonen i Excel? Det er mange eksempler hvor du ikke kan bruke SWITCH-funksjonen i stedet for IFS-funksjonen.

Andre Ifs-funksjonen

Forklaring: Fordi vi bruker "<=" og ">" symboler i denne IFS-funksjonen, kan vi ikke bruke SWITCH-funksjonen.

Les også: