/ / Kopier presis formel i Excel

Kopier presis formel i Excel

Når du kopierer en formel, utmerke Justerer automatisk cellehenvisninger for hver ny celle formelen kopieres til.

For eksempel inneholder celle A3 nedenfor en formel som legger til verdien av celle A2 til verdien av celle A1.

Formel

Når du kopierer denne formelen til celle B3 (velg celle A3, trykk CTRL + c, velg celle B3, trykk CTRL + v), vil formelen automatisk referere til verdiene i kolonne B.

Cellehenvisninger Endre

Hvis du ikke vil ha dette, men i stedet vil kopiere de nøyaktig formel (uten å endre cellehenvisninger), utfør følgende enkle trinn.

1. Klikk på formellinjen og velg formelen.

Kopier presis formel i Excel

2. Trykk CTRL + c, og trykk Enter.

3. Velg celle B3 og klikk på formellelinjen igjen.

4. Trykk CTRL + v, og trykk Enter.

Resultat:

Kopier presis formelresultat

Både celle A3 og celle B3 inneholder nøyaktig samme formel nå.

Les også: