/ / Siste dag i måneden i Excel

Siste dag i måneden i Excel

For å få datoen for siste dag i måneden i utmerke, bruk funksjonen EOMONTH (End of Month).

1. For eksempel, få datoen for den siste dagen i den aktuelle måneden.

Siste dag, nåværende måned

Merk: EOMONTH-funksjonen returnerer serienummeret til datoen. Bruk et datoformat for å vise datoen.

2. Få for eksempel datoen for den siste dagen i neste måned.

Siste dag, neste måned

3. F.eks. Få datoen for den siste dagen i den aktuelle måneden - 8 måneder = 6 - 8 = -2 = oktober (-2 + 12 = 10), 2015!

Siste dag, 8 måneder før nåværende måned

Les også: