/ / Årets Dag i Excel

Årets dag i Excel

En enkel formel som returnerer årets dag for en gitt dato. Det er ingen innebygd funksjon i utmerke som kan gjøre dette.

1. Skriv inn formelen vist nedenfor.

Årets dag i Excel

Forklaring: Datoer og tider lagres som tall i Excel og teller antall dager siden 0 januar 1900. 23. juni 2016 er det samme som 42544. DATO-funksjonen godtar tre argumenter: år, måned og dag. DATO (ÅR (A1), 1,1) eller 1-Jan-2016 er det samme som 42370. Ved å trekke disse tallene (42544 - 42370 = 174) og legge til 1, får du dagen til året.

Les også: