/ / Separate Strings i Excel

Separate Strings i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du skal separate strenger i utmerke.

Separate Strings Eksempel

Problemet vi har å gjøre med er det vi trengerå fortelle Excel hvor vi vil skille strengen. I tilfelle av Smith er Mike kommaet på posisjon 6, mens i tilfelle av Williams er kommandoen Janet på posisjon 9.

1. For å få fornavnet, bruk formelen nedenfor.

Fornavn

Forklaring: For å finne posisjonen til kommaet, bruk FIND-funksjonen (posisjon 6). For å få lengden på en streng, bruk LEN-funksjonen (11 tegn). = HØYRE (A2, LEN (A2) -FIND (",", A2) -1) reduserer til = RIGHT (A2,11-6-1). = HØYRE (A2,4) trekker ut de 4 høyre tegnene og gir ønsket resultat (Mike).

2. Bruk følgende formel for å få etternavnet.

Etternavn

Forklaring: For å finne posisjonen til kommaet, bruk FIND-funksjonen (posisjon 6). = VENSTRE (A2, FIND (",", A2) -1) reduserer til = VENSTRE (A2,6-1). = VENSTRE (A2,5) trekker ut de 5 venstre tegnene og gir ønsket resultat (Smith).

3. Velg rekkevidde B2: C2 og dra den ned.

Separate Strings i Excel

Les også: