/ / Sammenlign tekst i Excel

Sammenlign tekst i Excel

Dette eksemplet viser to måter å sammenlign tekst i utmerke. Den ene er bokstavsfølsom og den ene er ikke-følsom.

1. Bruk EXACT-funksjonen (saksfølsom).

Case-sensitive

2. Bruk formelen = A1 = B1 (ikke-følsom).

Case-insensitive

Les også: