/ / SUBSTITUTE vs REPLACE-funksjonen i Excel

SUBSTITUTE vs REPLACE-funksjonen i Excel

Dette eksemplet viser forskjellen mellom SUBSTITUTE funksjon og REPLACE-funksjonen.

1a. Hvis du vet teksten som skal byttes ut, bruk SUBSTITUTE-funksjonen.

Alternativ Funksjon i Excel

1b. SUBSTITUTE-funksjonen har et fjerde valgfritt argument. Du kan bruke dette argumentet til å angi hvilken forekomst du vil erstatte.

Erstatt den andre forekomsten

2. Hvis du vet plasseringen av teksten som skal byttes ut, bruk REPLACE-funksjonen.

Erstatt funksjon i Excel

Merk: startet på posisjon 1 med lengde 3.

Les også: