/ / FIND vs SEARCH-funksjonen i Excel

FINN vs SØK-funksjon i Excel

De FIND-funksjonen og SØK-funksjon er veldig lik hverandre. Dette eksemplet viser forskjellen.

1. For å finne posisjonen til en substring i en streng, bruk FIND-funksjonen. FIND er saksfølsom.

Finn funksjon i Excel

2. For å finne posisjonen til en substring i en streng, bruk SEARCH-funksjonen. SØK er ikke-følsom.

Søk Funksjon i Excel

Merk: streng "utmerke"funnet på posisjon 11. Selv om det er faktisk strengen" Excel "

3. SØK-funksjonen er mer allsidig. Du kan bruke jokertegn når du bruker denne funksjonen.

Asterisk

Den finner også Microsoft Word 2016

Merk: Et spørsmålstegn (?) Matcher nøyaktig ett tegn. En stjerne (*) matcher en serie med null eller flere tegn.

4. Et annet interessant poeng å nevne om FIND og SEARCH-funksjonen er at de har et tredje valgfritt argument. Du kan bruke dette argumentet til å indikere posisjonen, teller fra venstre, der du vil begynne å søke.

Start Søker på posisjon 1

Merk: streng "o" funnet på posisjon 5.

Start Søker på posisjon 6

Merk: streng "o" funnet på posisjon 7 (startet med å søke på posisjon 6).

Les også: