/ / INDEX og MATCH i Excel

INDEX og MATCH i Excel

Bruke INDEX og MATCH-funksjonen i utmerke å oppsøke en verdi i et todimensjonalt utvalg. Nedenfor finner du salget av forskjellige iskremsmakninger i hver måned.

1. For å finne posisjonen til Feb i området A2: A13, bruk MATCH-funksjonen. Resultatet er 2.

Kampfunksjon

2. Bruk MATCH-funksjonen for å finne posisjonen til sjokolade i området B1: D1. Resultatet er 1.

Kampfunksjon

3. Bruk disse resultatene og INDEX-funksjonen til å finne salget av sjokolade i februar.

Indeks Funksjon

Forklaring: 217 funnet ved krysset mellom rad 2 og kolonne 1 i området B2: D13.

4. Sett alt sammen.

Toveis oppslag i Excel

Les også: