/ / Venstre oppslag i Excel

Venstre oppslag i Excel

En ulempe ved VLOOKUP funksjon er at det bare kan se opp verdier i venstre side av et bord. Men noen ganger må du slå opp en verdi i noen kolonne og returner tilsvarende verdi til venstre. For å oppnå dette, bruk bare INDEX og KAMP funksjon.

1. MATCH-funksjonen returnerer posisjonen til en verdi i et gitt område.

Matchfunksjon i Excel

Forklaring: 104 funnet på posisjon 4 i området $ G $ 4: $ G $ 7.

2. Bruk dette resultatet og INDEX-funksjonen til å returnere den fjerde verdien i området $ E $ 4: $ E $ 7.

Indeks Funksjon i Excel

3. Dra formelen i celle B2 ned til celle B11.

Dra Formula Down

Merk: Når vi drar denne formelen ned, forblir de absolutte referansene ($ E $ 4: $ E $ 7 og $ G $ 4: $ G $ 7) det samme, mens den relative referansen (A2) endres til A3, A4, A5 osv.

Les også: