/ / RANK-funksjonen i Excel

RANK-funksjon i Excel

De RANK-funksjon returnerer rangen til et tall i en liste over tall.

1. Hvis det tredje argumentet utelates (eller 0), utmerke rangerer det største nummeret første, nest største nummer andre osv.

Synkende rekkefølge

Merk: Når vi drar RANK-funksjonen ned, forblir den absolutte referansen ($ A $ 1: $ A $ 9) den samme, mens den relative referansen (A1) endres til A2, A3, A4 osv.

2. Hvis det tredje argumentet er 1, rangerer Excel det minste nummeret første, andre minste nummer andre osv.

Stigende rekkefølge

3. Bruk RANK.AVG-funksjonen til å returnere gjennomsnittlig rangering hvis mer enn ett tall har samme rangering.

Gjennomsnittlig rangering

Les også: