/ / MAXIFS og MINIFS funksjon i Excel

MAXIFS og MINIFS funksjon i Excel

Bruk MAXIFS og MINIFS-funksjonen i Excel 2016 for å finne maksimums- og minimumsverdien basert på ett eller flere kriterier.

1. For eksempel, MAXIFS funksjon nedenfor finner den høyeste kvinnelige poengsummen.

MaxIfs-funksjon i Excel, ett kriterium

Merk: Det første argumentet (D2: D12 i dette eksemplet) er alltid området der maksimum eller minimum vil bli bestemt. Denne MAXIFS-funksjonen har 1 rekkevidde / kriteriepar (B2: B12 / Kvinne).

2. Den MINIFS funksjon nedenfor finner den laveste kvinnelige poengsummen.

Minis funksjon i Excel, ett kriterium

3. For eksempel finner MAXIFS-funksjonen nedenfor den høyeste kvinnelige poengsummen i Canada.

MaxIfs-funksjon i Excel, flere kriterier

Merk: denne MAXIFS-funksjonen har 2 rekkevidde / kriterier par (B2: B12 / Kvinne og C2: C12 / Canada). MAXIFS og MINIFS-funksjonen kan håndtere opptil 126 rekkevidde / kriterier par.

4. MAXIFS-funksjonen nedenfor finner den høyeste poengsummen under 60.

MaxIfs-funksjon i Excel, One Range

Merk: Denne MAXIFS-funksjonen bruker bare området D2: D12.

Les også: