/ / Avskrivninger i Excel

Avskrivninger i Excel

SLN | SYD | DB | DDB | VDB

utmerke tilbyr fem forskjellige avskrivningsfunksjoner. Vi vurderer en eiendel med en innledende kostnad på$ 10.000, en bergingsverdi (restverdi) på $ 1000 og et nytt liv på 10 perioder (år). Nedenfor finner du resultatene av alle fem funksjonene. Hver funksjon vil bli forklart separat i de neste 5 avsnittene.

Avskrivninger Resultater i Excel

De fleste eiendeler mister mer verdi i begynnelsen av deres brukstid. SYD-, DB-, DDB- og VDB-funksjonene har denne egenskapen.

Avskrivningsdiagram

SLN

SLN (straight line) -funksjonen er enkel. Hvert år avskrivningsverdi er lik.

SLN (rett linje) funksjon

SLN-funksjonen utfører følgendeberegning. Deprecasjonsverdi = (10.000 - 1000) / 10 = 900.00. Hvis vi trekker denne verdien 10 ganger, avtar eiendelen fra 10 000 til 1000 på 10 år (se første bilde, nederste halvdel).

SYD

SYD (Sum of Years "Digits) -funksjonen er også enkel. Som du kan se nedenfor, krever denne funksjonen også periodenummeret.

SYD (Summen av årene

SYD-funksjonen utfører følgendeberegninger. Et nytt liv på 10 år resulterer i en sum av 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 55. Anlegget taper 9000 i verdi. Avskrivningsverdi periode 1 = 10/55 * 9000 = 1636,36. Avskrivningsverdien periode 2 = 9/55 * 9000 = 1,472,73, etc. Hvis vi trekker ned disse verdiene, avtar eiendelen fra 10.000 til 1000 i 10 år (se første bilde, nederste halvdel).

DB

DB (Declining Balance) -funksjonen er litt mer komplisert. Den bruker en fast rente for å beregne avskrivningsverdiene.

DB (Faldende Balanse) Funksjon

DB-funksjonen utfører følgendeberegninger. Fast rente = 1 - ((redning / kostnad) ^ (1 / liv)) = 1 - (1000/1000) ^ (1/10) = 1 - 0.7943282347 = 0,206 (avrundet til 3 desimaler). Avskrivningsverdi periode 1 = 10 000 * 0,206 = 2,060,00. Avskrivningsverdien periode 2 = (10.000 - 2.060,00) * 0,206 = 1635,64, etc. Hvis vi trekker ned disse verdiene, avtar eiendelen fra 10.000 til 995.88 om 10 år (se første bilde, nederste halvdel).

Merk: DB-funksjonen har et femte valgfritt argument. Du kan bruke dette argumentet til å angi antall måneder å gå i det første året (Hvis det utelates, antas det å være 12). For eksempel angi dette argumentet til 9 hvis du kjøper aktiva i begynnelsen av andre kvartal i år 1 (9 måneder for å gå i det første året). Excel bruker en litt annen formel for å beregne avskrivningsverdien for første og siste periode (den siste perioden representerer et 11 år med bare 3 måneder).

DDB

Funksjonen DDB (Double Declining Balance) er lett igjen. Men noen ganger når du ikke bjelkeverdien når du bruker denne funksjonen.

DDB (Double Declining Balance) Funksjon

DDB-funksjonen utfører følgendeberegninger. En brukbar levetid på 10 år resulterer i en hastighet på 1/10 = 0,1. Fordi denne funksjonen kalles Double Declining Balance, dobler vi denne frekvensen (faktor = 2). Avskrivningsverdi periode 1 = 10.000 * 0.2 = 2.000.00. Avskrivningsverdien periode 2 = (10 000 - 2000 000) * 0,2 = 1600,00, etc. Som sagt tidligere, når du ikke når redningsverdien når du bruker denne funksjonen. I dette eksemplet, dersom verdien avskrives verdier, avskrives aktiva fra 10.000 til 1073.74 om 10 år (se første bilde, nederste halvdel). Les videre for å fikse dette.

Merk: DDB-funksjonen har et femte valgfritt argument. Du kan bruke dette argumentet til å bruke en annen faktor.

VDB

VDB-funksjonen (Variable Declar Balance) bruker standardmetoden DDB (Double Declining Balance). Det fjerde argumentet angir startperioden, det femte argumentet angir sluttperioden.

VDB (Variabel Deklarasjonsbalanse) Funksjon

VDB-funksjonen utfører de samme beregningenesom DDB-funksjonen. Det bytter imidlertid til rett linjeberegning (gule verdier) for å sikre at du når lagringsverdien (se første bilde, nederste halvdel). Den bytter bare til rett linjeberegning når avskrivningsverdi, rett linje er høyere enn avskrivningsverdi, DDB. I periode 8, Avskrivningsverdi, DDB = 419,43. Vi har fortsatt 2097.15 - 1000 (se første bilde, nederste halvdel) for å avskrives. Hvis vi bruker Straight Line-metoden, resulterer dette i 3 gjenværende avskrivningsverdier på 1097.15 / 3 = 365.72. Avskrivningsverdi, rett linje er ikke høyere, slik at vi ikke bytter. I periode 9, Avskrivningsverdi, DDB = 335,54. Vi har fortsatt 1677.72 - 1000 (se første bilde, nederste halvdel) for å avskrives. Hvis vi bruker Straight line-metoden, resulterer det i 2 gjenværende avskrivningsverdier på 677,72 / 2 = 338,86. Avskrivningsverdi, Straight Line er høyere, så vi bytter til Straight Line beregning.

Merk: VDB-funksjonen er mye mer allsidig enn DDB-funksjonen. Det kan beregne avskrivningsverdien av flere perioder. I dette eksemplet reduseres = VDB (Cost, Salvage, Life, 0,3) til 2000 + 1600 + 1280 = 4880. Den inneholder et 6. og 7. valgfritt argument. Du kan bruke det 6. argumentet til å bruke en annen faktor. Hvis du setter det 7. argumentet til SANT, veksler det ikke til rett linjeberegning (det samme som DDB).

Les også: