/ / Nærmeste flere i Excel

Nærmeste flere i Excel

MROUND | Tak | Gulv

Dette eksemplet illustrerer tre funksjoner til rund tall til a flere av x i utmerke. De MROUND, TAK og GULV funksjon.

MROUND

1. For eksempel, runde et tall til nærmeste multiplum på 10.

Bruk Mround-funksjonen i Excel for å runde til nærmeste multiplum på 10

2. For eksempel, runde et tall til nærmeste multiplum på 5.

Bruk Mround-funksjonen i Excel for å runde til nærmeste flere av 5

Tak

Det samme som MROUND, men runder opp.

Takfunksjon

Gulv

Det samme som MROUND, men runder ned.

Gulvfunksjon

Les også: