/ / ISERROR-funksjonen i Excel

ISERROR funksjon i Excel

Dette eksemplet illustrerer ISERROR-funksjon i utmerke.

1. Eksempel viser Excel # DIV / 0! Feil når en formel forsøker å dele et tall med 0.

Div / 0! Feil

ISERROR-funksjonen kontrollerer om en verdi er en feil og returnerer TRUE eller FALSE.

2. Bruk IF og ISERROR-funksjonen. Hvis en celle inneholder en feil, returneres verdien 5. Hvis ikke, returneres verdien 100.

IsError-funksjonen i Excel

Les også: