/ / Rundreferanse i Excel

Sirkulær referanse i Excel

En formel i en celle som direkte eller indirekte refererer til sin egen celle kalles a sirkulær referanse. Dette er ikke mulig.

1. For eksempel refererer formelen i celle A3 nedenfor direkte til sin egen celle. Dette er ikke mulig.

Direkte sirkulær referanse i Excel

Merk: utmerke returnerer en 0 hvis du godtar denne sirkulære referansen.

2a. For eksempel refererer formelen i celle C2 til celle C1.

Relativ referanse

2b. Formelen i celle C3 refererer til celle C2.

Relativ referanse

2c. Formelen i celle C4 refererer til celle C3.

Relativ referanse

2d. Så langt er alt greit. Endre nå verdien i celle C1 til formelen = C4. Celle C1 refererer til celle C4, celle C4 refererer til celle C3, celle C3 refererer til celle C2, og celle C2 refererer til celle C1. Med andre ord refererer formelen i celle C1 indirekte til sin egen celle. Dette er ikke mulig.

Indirekte sirkulærreferanse i Excel

Merk: Excel returnerer en 0 hvis du godtar denne sirkulære referansen.

3. For å finne de sirkulære referansene dine, på Formulas-fanen, i Formula Auditing-gruppen, klikk på nedpilen ved siden av Feilsøking.

Feilkontroll

4. Klikk på Sirkulære referanser.

Sirkulære referanser

Les også: