/ / Antall feil i Excel

Count feil i Excel

Dette eksempelet viser hvordan du lager en matriseformel som teller antall feil i en rekkevidde.

1. Vi bruker IF-funksjonen og ISERROR-funksjonen for å se etter en feil.

Hvis og IsError-funksjon

Forklaring: IF-funksjonen returnerer 1, hvis det oppdages en feil. Hvis ikke, returnerer den en tom streng.

2. For å telle feilene (ikke vær overveldet) legger vi til COUNT-funksjonen og erstatter A1 med A1: C3.

Array Formula

3. Fullfør ved å trykke CTRL + SHIFT + ENTER.

Count feil i Excel

Merk: Formellinjen indikerer at dette er en matriseformel ved å omslutte den i krøllete braces {}. Skriv ikke disse selvene. De vil forsvinne når du endrer formelen.

Forklaring: Området (array konstant) opprettet av IF-funksjonen er lagret i Excel "s minne, ikke innenfor rekkevidde. Matrise konstanten ser ut som følger:

{1, "", 1; "", "", ""; "", "", 1}

Denne arraykonstanten brukes som et argument for COUNT-funksjonen, og gir et resultat av 3.

4. For å telle spesifikke feil, bruk COUNTIF-funksjonen. Teller for eksempel antall celler som inneholder # DIV / 0! feil.

Count # DIV / 0! feil

Les også: