/ / Sum største tall i Excel

Sum største tall i Excel

Dette eksempelet viser hvordan du lager en matriseformel som summer de største tallene i en rekkevidde.

1. Vi bruker den store funksjonen. For eksempel, for å finne det nest til største nummeret, bruk følgende funksjon.

Stor funksjon

2. For å summere de 4 største tallene (ikke vær overveldet), legg til SUM-funksjonen og erstatt 2 med {1,2,3,4}.

Array Formula

3. Fullfør ved å trykke CTRL + SHIFT + ENTER.

Sum største tall i Excel

Merk: Formellinjen indikerer at dette er en matriseformel ved å omslutte den i krøllete braces {}. Skriv ikke disse selvene. De vil forsvinne når du endrer formelen.

Forklaring: Området (array konstant) opprettet av LARGE-funksjonen er lagret i Excel "s minne, ikke innenfor rekkevidde. Matrise konstanten ser ut som følger.

{} 22,10,8,6

Denne arraykonstanten brukes som et argument for SUM-funksjonen, og gir et resultat av 46.

Les også: