/ / Sum en rekkevidde med feil i Excel

Sum en rekkevidde med feil i Excel

Dette eksempelet viser hvordan du lager en matriseformel som summer en rekkevidde med feil. Du kan også bruke AGGREGATE-funksjonen til å summere et område med feil.

1. Vi bruker IFERROR-funksjonen til å se etter en feil.

IfError-funksjon

Forklaring: IFERROR-funksjonen returnerer 0, hvis det oppdages en feil. Hvis ikke, returnerer den verdien av cellen.

2. For å summere rekkevidden med feil (ikke vær overveldet), legger vi til SUM-funksjonen og erstatter A1 med A1: A7.

Array Formula

3. Fullfør ved å trykke CTRL + SHIFT + ENTER.

Sum rekkevidde med feil i Excel

Merk: Formellinjen indikerer at dette er en matriseformel ved å omslutte den i krøllete braces {}. Skriv ikke disse selvene. De vil forsvinne når du endrer formelen.

Forklaring: Området (array konstant) opprettet av IFERROR-funksjonen er lagret i Excel "s minne, ikke innenfor rekkevidde. Matrise konstanten ser ut som følger:

{0; 5; 4; 0; 0; 1; 3}

Denne arraykonstanten brukes som et argument for SUM-funksjonen, og gir et resultat av 13.

Les også: