/ / Sorter etter Farge i Excel

Sorter etter Farge i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du skal sortere data etter farge i utmerke.

Sorter etter Fargeeksempel

1. Klikk på en enkelt celle i et datasett.

2. I kategorien Data, i Sorter og filtergruppe, klikker du Sorter.

Klikk Sorter

Dialogboksen Sortering vises.

3. Sorter etter etternavn (eller en annen kolonne), sorter på Cell Color (du kan også sortere på Font Color og Cell Icon), og velg den grønne fargen for første nivå.

Første nivå

4. Klikk på "Copy Level" to ganger, og velg de andre fargene.

5. Klikk på OK.

Andre og tredje nivå

Resultat.

Sorter etter Farge i Excel

Les også: