/ / Date Filters i Excel

Datofiltre i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du bruker en dato filter å bare vise poster som oppfyller visse kriterier.

1. Klikk på en enkelt celle i et datasett.

2. På fanen Data, i gruppen Sorter og filter, klikker du på Filter.

Klikk på Filter

Pilene i kolonneoverskriftene vises.

Filter Arrrows

3. Klikk på pilen ved siden av Dato.

4. Klikk på Velg alle for å fjerne alle boksene, klikk på + -tegnet ved siden av 2015, og klikk avkrysningsboksen ved siden av januar.

Klikk 2015, januar

5. Klikk på OK.

Resultat. utmerke viser bare salget i 2015, i januar.

Filterresultat

6. Klikk på pilen ved siden av Dato.

7. Klikk på Velg alle for å merke alle avmerkingsboksene.

8. Klikk Date Filters (dette alternativet er tilgjengelig fordi dato kolonnen inneholder datoer) og velg siste måned fra listen.

Datofiltre i Excel

Resultat. Excel viser bare salget i forrige måned.

Forrige måned

Merk: dette datafilteret og mange andre datafilter avhenger av dagens dato.

Les også: