/ / Color Scales i Excel

Fargeskala i Excel

Fargeskal i utmerke gjør det veldig enkelt å visualisere verdier i en rekke celler. Fargenes skygge representerer verdien i cellen.

For å legge til en fargeskala, utfør følgende trinn.

1. Velg et område.

2. Klikk på Tilpasset formatering på kategorien Innstillinger i kategorien Stiler.

Klikk på betinget formatering

3. Klikk på Fargeskala og klikk på en undertype.

Klikk på Fargeskala

Resultat:

Fargeskala i Excel

Forklaring: Som standard, for 3-fargeskal, beregner Excel den 50. prosentilen (også kjent som median, mellomverdi eller midtpunkt). Cellen som holder minimumsverdien (9) er farget rødt. Cellen som holder medianen (36) er farget gul, og cellen som holder maksimumverdien (80) er farget grønt. Alle andre celler er fargede proporsjonalt.

Les videre for å tilpasse denne fargeskalaen ytterligere.

4. Velg område A1: A7.

5. Klikk på Tilpasset formatering, Behandle regler på fanen Startside i kategorien Stiler.

6. Klikk på Rediger regel.

Excel lanserer dialogboksen Rediger formateringsregel. Her kan du videre tilpasse fargeskalaen din (Format Style, Minimum, Midpoint og Maximum, Color, etc).

Rediger formateringsregel

Merk: For å starte denne dialogboksen direkte for nye regler, klikk på Flere regler i trinn 3.

7. Velg 2-fargeskala i rullegardinlisten Formatformat og velg hvitt og blått.

8. Klikk OK to ganger.

Rediger regelbeskrivelsen

Resultat.

2-fargeskala

Les også: