/ / Konflikt betingede formateringsregler i Excel

Konflikt betingede formateringsregler i Excel

Noen ganger flere betingede formateringsregler i utmerke konflikt. En høyere regel vinner alltid. Dette eksemplet illustrerer to forskjellige resultater.

1. Verdien 95 er høyere enn 80, men er også den høyeste verdien (topp 1). Formatene (gul fylle vs grønn fylling og gul tekstfarge versus grønn tekstfarge) konflikt. En høyere regel vinner alltid. Som et resultat er verdien 95 farget gul.

Konflikt betingede formateringsregler 1

Resultat:

Konflikt betingede formateringsregler 1 Resultat

2. Flytt den andre regelen opp. Verdien 95 er den høyeste verdien (topp 1), men er også høyere enn 80. Formater (grønn fylling vs gul fylling og grønn tekstfarge mot gul tekstfarge) konflikt. En høyere regel vinner alltid. Som et resultat er verdien 95 farget grønt.

Konflikt betingede formateringsregler 2

Resultat:

Konflikt betingede formateringsregler 2 Resultat

Merk: Bruk bare avkrysningsruten Stopp hvis sann for bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner av Microsoft Excel.

Les også: