/ / Kolonneoversikt i Excel

Kolonnediagram i Excel

Kolonnediagrammer brukes til å sammenligne verdier på tvers av kategorier ved hjelp av vertikale linjer.

Å opprette en kolonneoversikt, utfør følgende trinn.

1. Velg område A1: A7, hold nede CTRL, og velg området C1: D7.

Velg data

2. Klikk på kolonne-symbolet på fanen Sett inn i gruppen Grupper.

Sett inn kolonneoversikt

3. Klikk på Clustered Column.

Klikk på Clustered Column

Resultat:

Kolonnediagram i Excel

Merk: Bare hvis du har numeriske etiketter, tøm celle A1 før du lager kolonnediagrammet. Ved å gjøre dette, utmerke gjenkjenner ikke tallene i kolonne A som endatarier og plasserer disse tallene automatisk på den horisontale (kategori) aksen. Etter at du har opprettet diagrammet, kan du skrive inn teksten År i celle A1 hvis du vil.

Les også: