/ / Sjekkliste i Excel

Sjekkliste i Excel

Dette eksempelet lærer deg hvordan du lager en sjekkliste i utmerke. Først slår du på Utvikler-fanen. Deretter kan du opprette en sjekkliste.

Sjekklisteeksempel

For å opprette denne sjekklisten, utfør følgende trinn.

1. På fanen Utvikler klikker du Sett inn i kontrollpanelet.

Klikk på Sett inn

2. Klikk på Merk av i boksen i skjemafeltskontrollen.

Legg til en boks

3. Tegn en avkrysningsboks i celle B2.

Tegn en avkrysningsboks

4. For å fjerne "Check Box 1", høyreklikk avkrysningsboksen, klikk på teksten og slett den.

5. Velg celle B2.

6. Klikk på nederste høyre hjørne av celle B2 og dra den ned til celle B11.

Kopier boksen

7. Høyreklikk på den første avkrysningsboksen og klikk på Format Control.

Formatkontroll

8. Link avkrysningsboksen til cellen ved siden av den (celle C2).

Cellelink

9. Gjenta trinn 8 for de andre boksene.

10. Teller antall elementer pakket, sett inn en COUNTIF-funksjon i celle B14.

Countif Funksjon

11. Skjul kolonne C.

12. Sett inn en IF-funksjon i celle B16.

Resultat:

Sjekkliste i Excel

Merk: Vi opprettet en betinget formateringsregel for å endre bakgrunnsfargen til celle B16 avhengig av cellens verdi.

Les også: