/ / Trendline i Excel

Trendline i Excel

Dette eksemplet lærer deg hvordan du legger til en trendlinje til en diagram i utmerke.

1. Velg diagrammet.

2. Klikk på + -knappen på høyre side av diagrammet, klikk på pilen ved siden av Trendline og klikk deretter på Flere alternativer.

Legg til trendlinje

Format Trendline-panelet vises.

3. Velg en trend / regresjonstype. Klikk Linjært.

4. Angi antall perioder som skal inkluderes i prognosen. Skriv 3 i Forward-boksen.

5. Sjekk "Visningsligning på diagram" og "Vis R-kvadrert verdi på diagram".

Format Trendline

Resultat:

Trendline i Excel

Forklaring: Excel bruker metoden for minste firkanter for å finne en linje som best passer til punktene. R-kvadratverdien er 0,9295, som er en god passform. Jo nærmere 1, desto bedre passer linjen til dataene. Trendlinjen forutsier 120 solgte wonka-barer i periode 13. Du kan verifisere dette ved å bruke ligningen. y = 7,7515 * 13 + 18,267 = 119,0365.

Les også: