/ / Strukturerte referanser i Excel

Strukturelle referanser i Excel

Når du arbeider med bord i utmerke, du kan bruke strukturerte referanser for å gjøre formlene enklere å forstå.

For eksempel har vi følgende tabell.

Tabell i Excel

1. Velg celle E1, skriv Bonus, og trykk Enter. Excel formaterer automatisk kolonnen for deg.

Ny kolonne

2. Velg celle E2 og skriv = 0,02 * [

3. En liste over strukturerte referanser (kolonnene) vises. Velg Salg fra listen.

Strukturelle referanser i Excel

4. Lukk med en firkantbrakett og trykk Enter.

Resultat. Excel kopierer automatisk formelen nedover kolonnen for deg.

Formelkopiert

Merk: Klikk på AutoCorrect Options og klikk på Angre beregnet kolonne for å bare sette inn formelen i celle E2.

For å referere til denne tabellen i en formel, utfør følgende trinn.

5. Velg først en celle inne i bordet. Deretter i kategorien Design kan vi se at tabell1 er navnet på denne tabellen.

Tabellnavn

6. Velg celle E18 og skriv inn formelen vist nedenfor.

Se tabell i en formel

Forklaring: denne formelen beregner summen av salgskolonnen. Enter = SUM (Table1 [og Excel gir deg en liste over strukturerte referanser du kan bruke. Denne formelen oppdateres automatisk når du legger til eller sletter poster.

Les også: