/ / Excel VBA FormulaR1C1 Property

Excel VBA FormulaR1C1 Property

Dette eksemplet illustrerer forskjellen mellom A1, R1C1 og R [1] C [1] stil i Excel VBA.

1. Sett en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinje (A1-stil):

Range("D4").Formula = "=B3*10"

Resultat:

A1 stil

2. Legg til følgende kodelinje (R1C1-stil):

Range("D4").FormulaR1C1 = "=R3C2*10"

Resultat:

R1C1 stil

Forklaring: Celle D4 referanser celle B3 (rad 3, kolonne 2). Dette er en absolutt referanse ($ symbol foran radnummeret og kolonnebrevet).

3. Legg til følgende kodelinje (R [1] C [1] stil):

Range("D4").FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-2]*10"

Resultat:

R [1] C [1] Stil

Forklaring: Celle D4 referanser celle B3 (en rad over og 2 kolonner til venstre). Dette er en relativ referanse. Denne kodelinjen gir nøyaktig samme resultat som kodelinjen som ble brukt i trinn 1.

4. Hvorfor lære om dette? Fordi makroopptakeren bruker egenskapen FormulaR1C1 (R [1] C [1] stil). Makroopptakeren lager følgende kodelinjer hvis du skriver inn formelen = B3 * 10 i celle D4.

Excel Macro Recorder Resultat

Forklaring: Du kan se at dette er nøyaktig samme kodelinje som ble brukt i trinn 3.

Les også: