/ / Salgskalkulator i Excel VBA

Salgskalkulator i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA at beregner totalt salg av hver ansatt over en periode på tre år.

Situasjon:

Salgskalkulator i Excel VBA

De to andre arkene har samme oppsett, menmed ulike kombinasjoner av måneder og ansatte, og forskjellige salgstall. Det er flere måter å beregne total salg av hver ansatt i Excel, men vi vil se at det kan gjøres i Excel VBA veldig enkelt.

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

1. Først erklærer vi tre variabler og ett regnearkobjekt. En variabel av typen String vi kaller arbeidstaker, en variabel av typen Integer vi kaller totalt, ett regnearkobjekt vi kaller ark, og en variabel av typen Integer vi kaller i.

Dim employee As String, total As Integer, sheet As Worksheet, i As Integer

2. Vi initialiserer to variabler. Vi initialiserer variabelen totalt med verdi 0. Vi bruker InputBox-funksjonen for å få ansattes navn fra brukeren.

total = 0
employee = InputBox("Enter the employee name (case sensitive)")

Skriv inn ansattes navn

3. Etter at brukeren har oppgitt et ansattes navn, ønsker vi å beregne total salg av denne ansatt. Arbeidsboken består av tre ark. Vi vil ha et program som fortsatt kan brukes hvis ark legges til i fremtiden. Derfor bruker vi følgende kodelinje:

For Each sheet In Worksheets

4. Vi starter en annen for neste løkke.

For i = 2 To 13

5. Hvis det oppgitte ansattes navn samsvarer med ansattes navn i kolonne B, legger Excel VBA salgsnummeret til variabelen totalt. Legg til følgende kodelinjer:

If sheet.Cells(i, 2).Value = employee Then
    total = total + sheet.Cells(i, 3).Value
End If

6. Ikke glem å lukke begge løkkene.

    Next i
Next sheet

7. Til slutt viser vi totalt salg av medarbeider ved hjelp av en msgbox.

MsgBox "Total sales of " & employee & " is " & total

8. Test programmet.

Resultat for David:

Salgskalkulator Resultat

Les også: