/ / Excel VBA CurrentRegion Property

Excel VBA CurrentRegion Property

Dette eksemplet illustrerer CurrentRegion eiendom i Excel VBA. Den nåværende regionen er et område som er begrenset av en hvilken som helst kombinasjon av tomme rader og tomme kolonner. Kan du finne den nåværende regionen av celle A1?

Kan du finne den nåværende regionen av celle A1?

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinje:

Range("A1").CurrentRegion.Select

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Nåværende region av celle A1

Her er et annet eksempel. Kan du finne den nåværende regionen av celle B3?

Kan du finne den nåværende regionen av celle B3?

Kode:

Range("B3").CurrentRegion.Select

Resultat:

Nåværende region av celle B3

Verdien 1 i rad 1 har ingen innflytelse på nåværende område av celle B3. Rad 2 er tom!

Les også: