/ / Loop gjennom Defined Range i Excel VBA

Loop gjennom Defined Range i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program som sløyfer gjennom et definert område. For eksempel, når vi vil firkantet tallene i Range ("A1: A3"). Visste du at du også kan gå gjennom et dynamisk område?

Situasjon:

Loop gjennom Defined Range i Excel VBA

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

1. Først erklærer vi to Range-objekter. Vi kaller Range objektene rng og celle.

Dim rng As Range, cell As Range

2. Vi initialiserer Range objekt rng med Range ("A1: A3").

Set rng = Range("A1:A3")

3. Legg til for hver neste sløyfe.

For Each cell In rng

Next cell

Merk: rng og celle er tilfeldig valgt her, du kan bruke noen navn. Husk å henvise til disse navnene i resten av koden din.

4. Deretter plasserer vi hver celle i dette området. For å oppnå dette legger du til følgende kode linje i sløyfen:

cell.Value = cell.Value * cell.Value

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Loop gjennom Defined Range Resultat

5. Hvis du vil sjekke hver celle i et tilfeldig valgt område, erstatt bare:

Set rng = Range("A1:A3")

med:

Set rng = Selection

6. Velg for eksempel Range ("A1: A2").

Loop through Selection i Excel VBA

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Gå gjennom valgresultatet

Les også: