/ / Excel VBA Step Keyword

Excel VBA Step Keyword

Du kan bruke Trinn søkeord i Excel VBA å angi et annet trinn for tellevariabelen av en sløyfe.

1. Sett en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim i As Integer

For i = 1 To 6 Step 2
    Cells(i, 1).Value = 100
Next i

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Positivt trinn

Forklaring: Kodelinjene mellom For og Next vil bli utført tre ganger. For i = 1, går Excel VBA inn i verdien 100 i cellen ved krysset mellom rad 1 og kolonne 1. Når Excel VBA når Next i, øker det jeg med 2 og hopper tilbake til For-setningen. For i = 3, går Excel VBA inn i verdien 100 i cellen ved krysset mellom rad 3 og kolonne 1, etc.

2. Sett en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim j As Integer

For j = 8 To 3 Step -1
    Cells(6, j).Value = 50
Next j

Resultat når du klikker på kommandoknappen på arket:

Negativt trinn

Forklaring: Kodelinjene mellom For og Next vil bli utført seks ganger. For j = 8, går Excel VBA inn i verdien 50 i cellen ved krysset mellom rad 6 og kolonne 8. Når Excel VBA når Next j, reduseres det j med 1 og hopper tilbake til For-setningen. For j = 7, går Excel VBA inn i verdien 50 i cellen ved krysset mellom rad 6 og kolonne 7, etc.

Les også: