/ / Avbryt en makro i Excel

Avbryt en makro i Excel

Du kan avbryte en makro i utmerke når som helst ved å trykke på Esc eller Ctrl + Break.

Legg en kommandoknapp på regnearket og legg til følgende kodelinjer:

Dim x As Long
x = 5

Do While x > 2
    x = x + 1
Loop

1. Klikk på kommandoknappen på arket. Denne makroen stopper aldri fordi delen etter "Do While" vil alltid være sant (x vil alltid være høyere enn 2).

2. For å stoppe denne uendelige sløyfe, trykk Esc eller Ctrl + Break. Følgende dialogboks vises:

Kode avbrutt dialogboks

3. Klikk End for å avslutte makroen, klikk Feilsøking for å se på makroen i Visual Basic Editor.

4. Legg til følgende kodelinje ved starten av koden din hvis du ikke vil at brukere av programmet ditt skal kunne avbryte makroen din (ikke anbefalt).

Application.EnableCancelKey = xlDisabled

5. Selv om du tilbakestiller automatisk til xlInterrupt på slutten av makroen, er det god praksis (når du bruker forrige kode linje) for å avslutte makroen din med følgende kodelinje:

Application.EnableCancelKey = xlInterrupt

Merk: Hvis Excel fryser og du ikke kan forstyrre makroen din, trykk Ctrl + Alt + Delete og lukk Excel.

Les også: