/ / Opprett en bunntekst før du skriver ut i Excel VBA

Opprett en bunntekst før du skriver ut i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA at lager en bunntekst før utskrift en arbeidsbok.

Lag en arbeidsbok førPrint Event. Kode lagt til i Workbook BeforePrint Event vil bli utført av Excel VBA før du skriver ut en arbeidsbok.

1. Åpne Visual Basic Editor.

2. Dobbeltklikk på Denne arbeidsboken i Project Explorer.

3. Velg Arbeidsbok fra den venstre rullegardinlisten. Velg BeforePrint fra høyre rullegardinliste.

Workbook BeforePrint Event i Excel VBA

4. Hvis du vil opprette en bunntekst, legger du til følgende kodelinje i arbeidsboken før utskriftshendelse:

ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveWorkbook.FullName

Merk: PageSetup-objektet inneholder alle sidetilpasningsattributter (venstre bunntekst, bunnmargin, papirstørrelse, venstre margin og så videre) som egenskaper.

5. Test programmet ved å skrive ut arbeidsboken din.

Resultat:

bunntekst

Les også: