/ / Månednavn i Excel VBA

Månednavn i Excel VBA

Nedenfor ser vi på et program i Excel VBA som skaper en Brukerdefinert funksjon som bruker Array-funksjonen til å returnere navn på månedene.

Brukerdefinerte funksjoner må plasseres i en modul.

1. Åpne Visual Basic Editor og klikk Insert Insert, Module.

2. Legg til følgende kodelinje:

Function MONTHNAMES()

Navnet på vår funksjon er MONTHNAMES. Den tomme delen mellom parentesene betyr at vi ikke gir Excel VBA noe som input.

3. Array-funksjonen tillater oss å tilordne verdier til et variant-array i en linje med kode.

MONTHNAMES = Array("Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec")

4. Ikke glem å avslutte funksjonen.

End Function

5. Nå kan du bruke denne funksjonen, akkurat som enhver annen Excel-funksjon, for å returnere navnene på månedene. Velg tolv horisontale celler, skriv inn funksjonen = MONTHNAMES () og trykk CTRL + SHIFT + ENTER.

Resultat:

Månednavn i Excel VBA

Merk: Du kan ikke slette en enkelt måned. For å slette månedene, velg området A1: L1 og trykk Slett. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i denne arbeidsboken.

Les også: